Dokumenty do ślubu kościelnego – jakie są wymagane?

wymagane dokumenty do ślubu

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko wybór idealnej sukni oraz sali, w której odbędzie się przyjęcie weselne. To także konieczność załatwienia formalności potrzebnych do tego, aby przysięga była uznana za ważną. Pary, które decydują się na ślub kościelny zastanawiają się jakie dokumenty powinni przygotować. W gorącym okresie załatwiania różnych spraw takie informacje są cenne, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zbędnych nerw.

Jakie rodzaje ślubów można zawrzeć w Polsce?

Chęć zalegalizowania związku to dopiero pierwszy krok na drodze do tego, aby można było mówić o sobie mąż lub żona. Nie każda forma złożenia przysięgi jest uznawana w świetle prawa. Popularny w naszym kraju ślub kościelny w obrządku katolickim ma jedynie charakter wyznaniowy. Zatem osoby, które się na niego zdecydują nie są według państwa uznane za małżonków.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechną praktyką było branie dwóch ślubów. Jeden obywał się w parafii jednego z narzeczonych, drugi zaś w urzędzie. Ślub cywilny był bowiem konieczny do tego, aby uzyskać akt zawarcia małżeństwa. Obecnie nie ma już takiej konieczności. Młoda para może zdecydować się na ślub konkordatowy. Co to jest? To regulowane na mocy prawa zawarcie związku wyznaniowego, które skutkuje też uzyskaniem aktu uznawanego przez państwo.

Oczywiście można też zdecydować się na to, aby zawrzeć jedynie ślub cywilny. W takim przypadku uroczystość odbywa się tylko we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego przed uprawnionym do tego urzędnikiem. Konieczni są też świadkowie, którzy złożą na dokumentach swoje podpisy.

Dosyć nową formą składania przysięgi małżeńskiej jest ślub humanistyczny. Jest to rodzaj zindywidualizowanej uroczystości, której charakter nadaje para młoda. Słowa przysięgi oraz wszelkie szczegóły przebiegu ceremonii są wybierane przez nich samodzielnie. W Polsce nie ma on jednak mocy prawnej tak jak przykładowo ślub konkordatowy. Dlatego konieczne jest zarejestrowanie związku w urzędzie.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu kościelnego?

Uroczystość wyznaniowa połączona z formalną legalizacją związku wiąże się z koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów. Co potrzeba do ślubu kościelnego?

Narzeczeni powinni udać się do kościoła, w którym planują powiedzieć sobie sakramentalne „tak” i zanieść do kancelarii aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy). Na dokumencie powinna znajdować się informacja o stanie wolnym. Konieczne jest także potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania. Potrzebne będą także dowody osobiste obojga przyszłych małżonków.

Oprócz dokumentów do ślubu kościelnego potrzebne jest też decyzja, czy uroczystość będzie miała charakter konkordatowy, czyli uznawany przez państwo. W takim przypadku trzeba jeszcze udać się do Urzędu Stany Cywilnego. Tam należy przedstawić akt urodzenia, ponownie okazać się dowodem osobistym oraz przynieść dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Na tej podstawie USC wystawi zaświadczenie o braku okoliczności, które wykluczają zawarcie związku małżeńskiego. Z tym dokumentem trzeba będzie udać się do parafii. Jest to podstawą do zawarcia ślubu konkordatowego. 

Oprócz wymienionych wcześniej potrzebne będę jeszcze następujące dokumenty do ślubu: 

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej;
  • potwierdzenie odbycia tzw. zapowiedzi, czyli ogłoszenia wśród wiernych o planowanym zawarciu związku małżeńskiego;
  • spisanie protokołu przedślubnego.

Czy można wziąć ślub konkordatowy z osobą z innym obywatelstwem niż polskie?

Dosyć często pojawiająca się wątpliwość dotyczy tego, czy można zawrzeć związek wyznaniowy uznawany też przez państwo, gdy jeden z małżonków jest innej narodowości. Nie ma ku temu większych przeszkód. Jedyny dodatkowy dokument to poświadczenie, że osoba planująca wstąpić w związek może to zrobić zgodnie z prawem obowiązującym na terenie jej kraju. Ważne jest także to, aby całość została przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.